सूचना

News and Notices

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालामा विद्यार्थी भर्ना तथा स्वागत कार्यक्रम संचालन भइ रहेको परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक विद्यालयको स्तरियता र विश्वसनीयता शुद्धरिडीकरणको लागि यस न.पा.का सबै जनप्रतिनिधिहरु, शिक्षक, कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद् धारण गरेका व्यक्तिहरु सबैले आफ्नो बाल

सूचना को हक सबन्धि अभिमुखिकन तालिम

बेल्टार बसाहा नगरपालिका ले सूचना को हक समन्धी २ दिने अभिमुखी कारण तालिम गाईघाट मा सम्पन्न भयको छ |