चौदण्डीगढ़ी नगरपालिकाको वडाहरुको विवरण

Undefined
वडा अध्यक्षहरुको नामावली विवरण
क्र.नं. वडा .नं. नाम,थर सम्पर्क इमेल ठेगाना
श्री रोहितमान तामांग 9862926206  
श्री सन्तोष सुवेदी 9819744128  
श्री पर्शुराम राई 9814734855  
श्री चरण कुमार राई 9805999700  
श्री देवनारायण चौधरी 9862816656  
श्री कमलध्वज राई 9819989518  
श्री तेजराज तिम्सिना 9842855905  
श्री श्याम बहादुर मगर 9745161666  
श्री प्रकाश राउत 9852835208  
१० १० श्री राम कुमार खड्का 9842985096