सूचना

वडा नं.९ को सदस्यहरु

Body: 
नाम पद सम्पर्क नं.
श्री डम्बर बहादुर राई प्राविधिक सहायक  
सिता चौधरी कार्यालय सहयोगी  
रेणु कुमारी चौधरी खरिदार  
दिपा पन्त कम्प्युटर सहायक  

LLWard Number: