सूचना

ward no.4

वडा नं.४ को सदस्यहरु

नाम पद सम्पर्क नं.
श्री हिरा कुमार सापकोटा प्राविधिक सहायक  
श्री वि.वि. हिरा राई कार्यालय सहयोगी  
गुणा देवी राई प्राविधिक सहायक  
निर्मला मगराती खरिदार