सूचना

ward no.7

वडा नं.७ को सदस्यहरु

नाम पद सम्पर्क नं.
श्री गुमान सिंह खड्का खरिदार  
श्री रमा खड्का कार्यालय सहयोगी  
श्री दिपक पासवान कम्प्युटर सहायक