सूचना

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
जंगम राई शाखा अधिकृत प्रशासन, योजना तथा अनुगमन hatuwalijangam@gmail.com ९८६१६२०२८४
नेत्र बहादुर बि. क. खरिदार प्रशासन netrabishowakarma@gmail.com ९८५२८४४०६१
प्रकाश वन नयाब सुब्बा राजस्व prakashban2072@gmail.com ९८४२६७९००५
नवराज बराल नयाब सुब्बा सामाजिक विकास bralddcudp@gmail.com ९८४२८२५९००
सन्तोष राई सिविल इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक er.rai.santosh@gmail.com ९८५१२०३६७८
महेन्द्र चौधरी सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक mahendra.chaudhary2030@gmail.com ९८४१३५७२०९
दिनेश कुमार महतो सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक singhdinesh2052@gmail.com ९८४२५२४६२२
पदम बिक्रम शाही अमिन padambikramshahi@gmail.com ९८६६९०४५३२
तारा किरण राई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन rai26911@gmail.com ९८५२०२१३०२
नविन कुमार राई लेखापाल आर्थिक प्रशासन nabink2016@gmail.com ९८५२८४४०५६
आरति शाह सुचना प्रविधि अधिकृत aartishah804@gmail.com ९८४१६०६७०७
बबिराज राई कम्प्युटर सहायक आर्थिक प्रशासन babirai337@gmail.com ९८४२८६२८९४
प्रकाश राई हल्का सवारी चालक ९८१९७०१११९
विक्रम रोक्का हल्का सवारी चालक bikramrokka180@gmail.com ९८५२८४४०६३
उमेश मरिक सरसफाई सहयोगी ९८६२९८१२५४
दिल कुमारी मगर कार्यालय सहयोगी ९८०७७०९७५
राजन सुवेदी कार्यालय सहयोगी
पुजन थापा मगर कार्यालय सहयोगी ९८०४७३८६०१
राम कुमार रत्न कार्यालय सहयोगी ९८४२५५६१८६
टंक बहादुर खड्का कार्यालय सहयोगी ९८१५७२८५७३
ढक बहादुर कार्की कार्यालय सहयोगी २९५२८४४०२६
श्री हरि बहादुर श्रेष्ठ शिक्षा शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४२९३५४७८
श्री राज कुमार ओझा श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा ९८५११७२२११
उमेश बस्नेत कार्यालय सहयोगी शिक्षा शाखा ९८१४७०६३३१
श्री जयकांत पण्डित जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य
श्री तेज बहादुर पोखरेल सि.अ.हे.व.अधिकृत स्वास्थ्य
दिल कुमारी मगर कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य
दान बहादुर बस्नेत कार्यालय सहयोगी कृषि विकास
हरिलाल चौधरी प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास
गोविन्द प्रसाद चौधरी प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास
श्री शिव नारायण शाह पशु विकास अधिकृत पशुपंछी विकास ९८४२९९९५७६
टिकाराम वि.क. कार्यालय सहयोगी पशुपंछी विकास
हिमा उप्रती महिला विकास निरीक्षक महिला बालबालिका ९८४२८४०३१५