FAQs Complain Problems

News & Events

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबासीहरूले अघिल्लो पटक निवेदन दिन छुट भएका व्यक्तिहरूले तपसिलमा उल्लेखित सूचनाकाे म्याद भित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना