FAQs Complain Problems

मिति २०७९/०२/१६ गते चौदण्डीगढी नगरपालिका(लघु उद्यम विकास) शाखाको आयोजनामा नयाँ लघु उद्यमीहरुलाई प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम समपन्न भएको केही तस्विरहरु।