FAQs Complain Problems

समाचार

चौदण्डीगढी नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवाप्रति कतिको सन्तुष्टी हुनुहुन्छ?

सन्तुष्ट
68% (41 votes)
ठिकै
30% (18 votes)
असन्तुष्ट
2% (1 vote)
Total votes: 60