FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धमा।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको।

पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन अन्तर्गत चिलिंग सेन्टर स्थापना सम्बन्धी सूचना।

ईच्छुक युवा युवतीहरुलाई मन्टेश्वरी तालिम तह १ (६५) दिने तालिम संचालन सम्बन्धमा। साथै थप जानकारीको लागि मोबाइल नंं ९८६२१८७९९६ मा सम्पर्क गर्नुहोला।

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाको व्यवसायिक सीप विकास तालिम सम्बन्धमा।