FAQs Complain Problems

News and Notices

यस चौ.न.पा. र आईपास संस्था बीच भएको समझौताको तस्विरहरू।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र उदयपुरको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको आ.ब. २०७६/०७७ को तेश्रो चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सम्बन्धि सार्वाजनिक सूचना ।

फायरमेन आवश्यकता सम्बन्धीको १५ दिने सूचना