FAQs Complain Problems

जन्मदर्ता गर्नका लागि कुन शाखा मा गएर गराउनु पर्नेछ |

जन्मदर्ता गर्नका लागि पंजीकरण शाखा मा गएर दर्ता गराउनु पर्नेछ |