FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
ध्रुवराज आचार्य प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन dhrubaracharya@gmail.com ९८५२८४४०४७
सत्यनारायण हुजदार अधिकृतस्तर छैटौ सामाजिक सुरक्षा satyanarayanhujdar@gmail.com ९८५२८४४०७३
जनकलाल लेखी अधिकृतस्तर छैटौ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन janaklekhi@gmail.com ९८०५९०२६६०
अम्बर बहादुर मगर लेखापाल आर्थिक प्रशासन yukashthapa2075@gmail.com ९८५२८४४०५६
बबिराज राई कम्प्युटर सहायक आर्थिक प्रशासन babirai337@gmail.com ९८४२८६२८९४
सन्तोष राई सिविल इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक er.rai.santosh@gmail.com ९८५१२०३६७८
समिर पौडेल सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक ९८६३८७१२५०
जयनेन्द्र कुमार झा सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक ९८४२८९०१७६
रेनुका राजवंशी अ.सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८६१४४२४३३
सन्तोष कुमार दास अ.सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८१४३०४१५९
सावन कुमार पाइक सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक savanpaik2@gmail.com ९८२७७७९१०५
आरति शाह सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि ito.chaudandigadhimun@gmail.com ९८४१६०६७०७
नेत्र बहादुर बि. क. खरिदार प्रशासन netrabishowakarma@gmail.com ९८५२८४४०६१
पदम बिक्रम शाही अमिन नापी padambikramshahi@gmail.com ९८६६९०४५३२
नवराज बराल नयाब सुब्बा सहकारी bralddcudp@gmail.com ९८४२८२५९००
प्रकाश वन नयाब सुब्बा राजस्व prakashban2072@gmail.com ९८४२६७९००५
जुनु उदास कम्प्युटर सहायक रोजगार सेवा केन्द्र ९८०४०५४५०७
राम सागर चौधरी कम्प्युटर सहायक सहकारी ९८१९९५५२१३
कपिला गिरी सहायकस्तर पाँचौ ९८४१०४६०८२
रिना थापा सामाजिक मनोविमर्श संयोजक सामाजिक विकास ९८०७७०३६२५
रामेश्वर कुँवर उप-सचिव शिक्षा, युवा तथा खेलकुद rameshwarkunwar@gmail.com ९८४३०८४६६२
शिव कुमारी राउत अधिकृत शिक्षा शाखा edu.sapana@gmail.com ९८६२८४२४२८
राज कुमार ओझा शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा शाखा ojharajkumar69@gmail.com ९८५११७२२११
उमेश बस्नेत कार्यालय सहयोगी शिक्षा शाखा ९८१४७०६३३१
प्रमिला शाही सि.अ.न.मी निरीक्षक स्वास्थ्य pramilashahi6154@gmail.com 9842838107
तेज बहादुर पोखरेल सि.अ.हे.व.अधिकृत स्वास्थ्य pokhrel.shanti01@gmail.com ९८५२८४४०७५
दिल कुमारी मगर कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य ९८०४७११०७९
नुमा राई नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८४३३४२१२०
गिता कुमारी कार्की कार्यालय सहयोगी कृषि विकास ९८९६२९६९६१
यशोदा खड्का नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८६५५५७७२९
दशरथ दास अधिकृतस्तर छैटौ पशु सेवा ९८२४७७८५६१
टिकाराम वि.क. कार्यालय सहयोगी पशु सेवा
रेणुका कुमारी खड्का स.माहिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका ९८४२९४७२९०
सन्चमाया राई संयोजक बैदेशिक रोजगार ९८५२६८०४७१
अर्जुन बस्नेत रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ९८४१०२४५७३
अम्बर बहादुर दाहाल फायरमेन दमकल ९८०९२६९९८१
राजन सुवेदी कार्यालय सहयोगी
तिर्था थापा मगर कार्यालय सहयोगी दर्ता र चलानी ९८६१०७५७३५
राम कुमार रत्न कार्यालय सहयोगी दर्ता र चलानी ९८०७७४८६१३
विक्रम रोक्का भारी सवारी चालक bikramrokka180@gmail.com ९८५२८४४०६३
ढक बहादुर कार्की हल्का सवारी चालक ९८६३८७३३३४
प्रकाश राई हल्का सवारी चालक ९८१९७०१११९
केदार कोइराला हल्का सवारी चालक ९८४१९९१७७९
मदन श्रेष्ठ हल्का सवारी चालक ९८४२९५१४४४
उमेश मरिक सरसफाई सहयोगी ९८६२९८१२५४
शिव प्रसाद बास्तोला खरिदार प्रशासन ९८६०९३१७४७
सुमित कुमार राय नगर प्रहरी ९८२९७५११९८
अनुप राई कार्यालय सहयोगी ९८०३२०४२२७
शंकर बन्जारा नगर प्रहरी ९८१५७३९५७६
पुष्पराज खड्का बहुक्षेत्रीय पोषण फोकल पर्सन स्वास्थ्य ९८२७७६१४८६
नविन मगर नगर प्रहरी ९८४९४८९७८२
खड्ग बहादुर राई पानीपाले ९८४०५५०९७४
मनिषा चौधरी वितीय साक्षेरता सहजकर्ता अप्रवासी स्रोत केन्द्र manisha.myze@gmail.com ९८०४७७९६२५
सावित्रा कट्वाल नगर प्रहरी ९८४०४९३५३२
बैजु मरिक हल्का सवारी चालक
गणेश गजमेर नगर प्रहरी ९८१८९३०३५५
नितु खनाल अधिकृत कृषि neetu.khanal54@gmail.com ९८४२५६०१३७
एलिजा खड्का नगर प्रहरी ९८२३०६७६७५
दिल बहादुर मगर पानीपाले ९८०३२०४२७५
सृजना चौधरी मनोसामाजिक परामशकर्ता अप्रवासी स्रोत केन्द्र chaudharysrijana311@gmail.com ९८२६७५९२९५
योग कुमारी बास्तोला नगर प्रहरी ९८०७७७४६८३
राधाकृष्ण आचार्य फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा k6rkasir@gmail.com ९८५१२३९२५०/९८४९६१९२५०
सविन उदास कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन ९८६२८४४५९८
निरन्जन कुमार चौधरी नगर प्रहरी ९८१९९५१६४०
बालकृष्ण आचार्य सह-लेखापाल लेखा ९८४२९९२४७४
नवना राई नगर प्रहरी ९८६३४०३८२२
जय बहादुर राई पानीपाले ९८१७७१९६००
श्रीकान्त चौधरी जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य ९८४२०२८१००
दिपेन्द्र चौधरी कम्प्युटर फिल्ड सुपरवाईजर prince.dipen5@gmail.com ९८०४७७१५३८
दुर्गा प्रसाद आचार्य आन्तरिक लेखा परीक्षक लेखा प्रशासन ९८११७२७८३५
सौगात बस्नेत नगर प्रहरी ९८०४०८९८८८
रमिता पौडेल एम.आई.एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा ९८४१६१११९१
डोल्सांग तामाङ्ग नगर प्रहरी ९८२९७५३२७४
सुवास बहादुर राई ईलेक्ट्रीशियन ९८६२९२६६४१
भिम प्रसाद दाहाल फायरमेन ९८६२९७६८७०
दुर्जधन वि.क सरसफाई सहयोगी ९८४०९८४९२९
भक्तकुमार राई प्राविधिक सहयोगी शिक्षा,युवा तथा खेलकुद ९८४२९९८०५५
चन्दन चौधरी नगर प्रहरी ९८२३२०२०२५
रोशन राज खतिवडा एम.आई.एस अपरेटर सामाजिक सुरक्षा ९८६२८०६७००
अर्जुन राई नगर प्रहरी ९८२५७४६४४४
उमा कुमारी श्रेष्ठ नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८१९९७७४९९
कपिल विष्ट नगर प्रहरी ९८१७७२२०८५
राजकुमार मरिक सरसफाई सहयोगी ९८१४७२८६८७