FAQs Complain Problems

Photo Name Designation Section Email Phone
सुभाकर पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत weeklyreporting2022@gmail.com ९८५२८४४०४७
रामेश्वर कुँवर उप-सचिव शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा rameshwarkunwar@gmail.com ९८४३०८४६६२,९८५२८४४०६९
डा.नन्दनकुमार साह मेडिकल अधिकृत नगर अस्पताल बेल्टार ९८४३७५६०७०
श्रीकान्त चौधरी जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा shreekanta.chaudhary@yahoo.com ९८४२०२८१००
ईन्द्र नारायण साह अधिकृतस्तर छैटौ कृषि विकास शाखा indranarayansah410@gmail.com ९८४२८४८३४२
प्रमिला शाही सि.अ.न.मी निरीक्षक स्वास्थ्य शाखा pramilashahi6154@gmail.com 9842838107
दशरथ दास अधिकृतस्तर छैटौ पशु सेवा शाखा ९८४२८७९२१७
लक्ष्मी प्रसाद चौधरी सि.अ.हे.व.अधिकृत स्वास्थ्य शाखा laxmipdchy2048@gmail.com ९८४२८७११४७
सन्तोष राई इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा er.rai.santosh@gmail.com ९८५१२०३६७८
सत्यनारायण हुजदार अधिकृतस्तर छैटौ सामाजिक विकास शाखा satyanarayanhujdar@gmail.com ९८५२८४४०७३
फिरोज कटवाल शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद firojkatwal1@gmail.com ९८४११९६५८४
यज्ञराज श्रेष्ठ इकाई प्रमुख भूमिहिन लागत संकलन इकाई ९८११७९१६९८, ९८४२९४६२१७
रोशन राज खतिवडा सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार ito.chaudandigadhimun@gmail.com 9862806700
सन्चमाया राई कार्यक्रम संयोजक सामी rai800074@gmail.com ९८५२६८०४७१
अर्जुन बस्नेत रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र basnetarjun910@gmail.com 9807707383
वाहिप्मा चेम्जोङ्ग अधिकृतस्तर छैटौ कृषि विकास शाखा wahipmachemjong123@gmail.com 9862971516, 9827777465
आस्मा कार्की सामाजिक मनोविमर्श संयोजक सामाजिक विकास ९८६०६३०५४९
सन्ध्या लामा (राई) रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र ९८१५७५१०३७
टेक ब.राउत कानुनी सल्लाहकार न्यायिक समिति rautsirtek@gmail.com ९८५२८३२९३८
दुर्गा प्रसाद आचार्य आन्तरिक लेखा परीक्षक आर्थिक प्रशासन durgaparsadacharya13@gmail.com ९७४१७१५७७५, ९८१६७५४७८३
एञ्जेला ढकाल सहायकस्तर पाँचौ म. बा. तथा ज्ये.ना angeladhakal21@gmail.com ९८६७९९२७९९
मनिषा चौधरी वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता अप्रवासी स्रोत केन्द्र manisha.myze@gmail.com ९८०४७७९६२५
किशोर रिजाल अ.सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८४९१६९४१९
नेत्र बहादुर बि.क. सहायकस्तर चौथो उप-प्रशासन र जिन्सी शाखा netrabishowakarma@gmail.com ९८५२८४४०६१
मिलन रिजाल सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजस्व शाखा
नवराज बराल सहायकस्तर पाँचौ योजना तथा अनुगमन शाखा baralddcudp@gmail.com ९८४२८२५९००
विजय लेखी उद्यम विकास सहजकर्ता उद्यम विकास शाखा lekhy.bijay@gmail.com ९८४२८७८६३२
चक्र प्रसाद आचार्य कम्प्युटर अपरेटर सामाजिक विकास शाखा chakraacharya97@gmail.com ९८४९६१४०४४
राजु विश्वकर्मा सहायकस्तर पाँचौ पशु सेवा शाखा sankarraju561@gmail.com ९८४९३१६६७३
अम्बर बहादुर मगर लेखापाल आर्थिक प्रशासन yukeshthapa2075@gmail.com ९८५२८४४०५६
सावन कुमार पाइक सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक savanpaik2@gmail.com ९८२७७७९१०५
रमिता पौडेल एम.आई.एस अपरेटर पञ्जिकरण शाखा paudelramita5@gmail.com ९८४१६१११९१
रमेश कुमार चौधरी सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक rmes.mirdhha@gmail.com ९८४९९०१४६४
समीर पौडेल सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा samirpoudel650@gmail.com ९८६३८७१२५०
भक्त कुमार राई प्राविधिक सहायक शिक्षा,युवा तथा खेलकुद ९८४२९९८०८५
पुनम राया नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८६२१८८०८५
रमा कुमारी राई नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास
केशव बन्जारा सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन शाखा
जयनेन्द्र कुमार झा सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक jhajaynendra@gmail.com ९८४२८९०१७६
मनिष कुमार कार्की प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र moniskarki77@gmail.com ९८४४१५८८४३/९८११७५०००२
प्रकाश वन सहायकस्तर पाँचौ राजस्व prakashban2072@gmail.com ९८४२६७९००५
ममता वि.क. उद्यम विकास सहयोगी उद्यम विकास शाखा mamata2020bk@gmail.com ९८४४००५८४७
रेणुका कुमारी खड्का स.माहिला विकास निरिक्षक सहकारी शाखा renukakhadka644@gmail.com ९८४२९४७२९०
प्रकाशचन्द्र आचार्य अमिन भूमिहिन लागत संकलन इकाई ९८६२८६९४९८
बालकृष्ण आचार्य सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा acharya.bale@gmail.com ९८५२८४४४७४
सिर्जना चौधरी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता अप्रवासी स्रोत केन्द्र chaudharysrijana311@gmail.com ९८०१५०१६४६
अनिता वि.क. सहायकस्तर चौथो पशु सेवा शाखा ९८१५८११०२१
विशाल आचार्य अमिन भूमिहिन लागत संकलन इकाई ९८६१०१५७९०
दिनेश कुमार महतो अ.सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा singhdinesh2052@gmail.com ९८४२५२४६२२
मनकला राई सामाजिक परिचालक भूमिहिन लागत संकलन इकाई ९८४२५५५९४६
सुजन मगर अ.सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा magarsujan20555@gmail.com ९८४४३८१४९०
रेनुका राजवंशी अ.सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८६१४४२४३३
पदम बिक्रम शाही अमिन नापी शाखा padambikramshahi@gmail.com ९८६६९०४५३२
भेषराज कटवाल सहायकस्तर चौथो पशु सेवा शाखा ९८६२९३६८५८
शिव प्रसाद बास्तोला सहायकस्तर चौथो प्रशासन शाखा shivabastola45@gmail.com ९८६०९३१७४७
राधाकृष्ण आचार्य फिल्ड सहायक पञ्जिकरण शाखा k6rkasir@gmail.com ९८५१२३९२५०/९८४९६१९२५०
ओमप्रसाद लम्साल अमिन भूमिहिन लागत संकलन इकाई ९८४१७६०९००
दिपेन्द्र चौधरी कम्प्युटर फिल्ड सुपरभाईजर जिन्सी शाखा prince.dipen5@gmail.com ९८०४७७१५३८
पुष्पराज सापकोटा सहायकस्तर चौथो न्यायिक समिति शाखा ९८४२५७५८८८
बबिराज राई सहायक कम्प्युटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा babirai337@gmail.com ९८४२८६२८९४
सन्तराज राई सहायक कम्प्युटर अपरेटर दर्ता चलानी फाँट budhhachamling@gmail.com ९८१५७३५५२५
पुष्पराज खड्का पोषण स्वयं सेवक स्वास्थ्य शाखा ९८६२२८३३२९/९८२७७६१४८६
चन्दन चौधरी नगर प्रहरी ९८२३२०२०२५
गणेश कुमार कार्की नगर प्रहरी प्रशासन शाखा ९८४२०२६२७९
सुमित कुमार राय नगर प्रहरी ९८०६३७४२०७
अर्जुन राई नगर प्रहरी ९८२५७४६४४४
सावित्रा कट्‍वाल नगर प्रहरी ९८१९७१२२२८
शंकर बन्जारा नगर प्रहरी ९८१५७३९५७६
योग कुमारी बास्तोला नगर प्रहरी ९८०७७७४६८३
गणेश गजमेर नगर प्रहरी ९८१८९३०३५५
कपिल विष्ट नगर प्रहरी ९८१७७२२०८५/९८२३०६७६७५
निरन्जन कुमार चौधरी नगर प्रहरी ९८१९९५१६४०
नविन मगर नगर प्रहरी ९८४९४८९७८२
प्रकाश राई हलुका सवारी चालक ९८१९७०१११९
भिम प्रसाद दाहाल फायरमेन ९८६२९७६८७०
केदार कोइराला हलुका सवारी चालक ९८४१९९१७७९
सुवास बहादुर राई ईलेक्ट्रीशियन ९८६२९२६६४१
बैजु मरिक हलुका सवारी चालक
मदन श्रेष्ठ भारी सवारी चालक ९८४२९५१४४४
दिल कुमारी मगर कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य शाखा ९८०४७११०७९
उमेश बस्नेत कार्यालय सहयोगी शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९७४९२३०५०२
राम कुमार रत्न कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा ९८०७७४८६१३
दुर्जधन वि.क सरसफाई सहयोगी ९८४०९८४९२९
उमेश मरिक सरसफाई सहयोगी ९८६२९८१२५४
राजकुमार मरिक सरसफाई सहयोगी
राजन सुवेदी कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८६२९३९३१३
अनुप राई कार्यालय सहयोगी न.पा.
अरुण मरिक सरसफाई सहयोगी ९८१७७२२०८५
मिरा तामाङ्ग कार्यालय सहयोगी भूमिहिन लागत संकलन इकाई ९८४३१७४४०४
तारा राई कार्यालय सहयोगी न.पा. ९८१५७८१८४३
बिमला कोइराला कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८६२९८१०१९
रन्जित चौधरी हलुका सवारी चालक rc5538918@gmail.com ९८६३९७९१९३
टिकाराम वि.क. कार्यालय सहयोगी पशु सेवा शाखा ९८४२९०८०१८