FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता गर्दा चाहिने आवश्यक कागजातहरु?

-अविलेखन गर्न चाहने समुहको  आवश्यक कागजात हरु,

-समूह को विधान को फोटोकपी

-समूह को माइनूटको फोटोकपी

-वडा कार्यालय को सिफारिस

-समुहको निवेदन