FAQs Complain Problems

चौदण्डी दरबार

Read More

मिनी अप्राहा झर्ना

Read More

बेल्टार बजार

Read More

कुवखानी पिकनिक स्थल

Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

भ्याक्सिनेटर सम्बन्धमा

आ.व.२०७७/०७८को ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा विक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Single Cabin Pickup खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Pages

पदाधिकारीहरु

डा.नन्दनकुमार साह
मेडिकल अधिकृत
श्रीकान्त चौधरी
जन स्वास्थ्य अधिकृत
९८४२०२८१००

गुनासो सुन्ने अधिकारी

सूचना अधिकारी

 

 

 

 

सत्यनारायण हुजदार
अधिकृत छैटौ
इमेल: suchanaadhikari@chaudandigadhimun.gov.np
सम्पर्क नं. ९८५२८४४०७३/०३५४४०२९४

जानकारी