FAQs Complain Problems

चौदण्डीगढी नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवाप्रति कतिको सन्तुष्टी हुनुहुन्छ?

सन्तुष्ट
62% (57 votes)
ठिकै
28% (26 votes)
असन्तुष्ट
10% (9 votes)
Total votes: 92