FAQs Complain Problems

चौदण्डीगढी नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवाप्रति कतिको सन्तुष्टी हुनुहुन्छ?

राम्रो
39% (12 votes)
सामान्य
26% (8 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
35% (11 votes)
Total votes: 31