FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भेरोसिल खोप सम्बन्धमा

corona update: 2078/04/08

corona update: 2078/04/06

कर्मचारीको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना .....

यस नगरपालिकाको आयोजनामा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा नयाँ उद्यमीहरु र स्तरोन्नती उद्यमीहरुलाई उपयुक्त प्रविधि हसतान्तरण कार्यक्रम नगर प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा र विशेष समितिहरुको उपस्थितिमा समपन्न भएको......

Pages