FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

भुक्तानीका लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

नदीजन्य पदार्थ उतखन्न् संकलन कार्य रोक्नु हुन।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

यस चौ.न.पा.को आयोजनामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, वडा सचिवहरु लगायत विभिन्न शाखाका शाखा-प्रमुखहरुको लागि स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध विषयक १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।