FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

खाद्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वानकाे सार्वजनिक सूचना

स्टेशनरी खरिद गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

Invitation for Sealed or Electronic Bids.... D.O.P:- 2078/07/16

स्थानीय गैर सरकारी/सामुदायिक संस्थाहरुबाट झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना।

(पन्ध्र बेड) अस्पताल निर्माणको विधुतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।