FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

(पन्ध्र बेड) अस्पताल निर्माणको विधुतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। प्रकाशित मितिः २०७८-०७-१०

बोलपत्र खरिद तथा दर्ता गर्ने मिति तोकिएको सूचना।

स्टेशनरी सामानहरु खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।