FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उद्यम विकास सहजकर्ता (१ जना) र उद्यम विकास सहयोगी (१ जना) सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

हलुका सवारी चालक १ जना करार सेवामा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सहायकको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

नगरवासी तथा आम नागरिकहरुमा हार्दिक अनुरोध

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेमा सूचना