FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बाँझो तथा उपयोगमा नआएको कृषि योग्य जग्गामा उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा।

विज्ञापन कर सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना। दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मितिः २०७९-०४-०८

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना।

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण भर्ने भराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दन्त चिकित्सक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।