FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नदिजन्य पदार्थ ढुङ्‍गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् संकलन सम्बन्धी दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा ।

सामुदायिक विधालयहरु लेखा परिक्षणको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

करार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

सामुदायिक विधालयहरुमा लेखा परिक्षणको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

चौदण्डीगढी र उदयपुरगढी जिल्लाको उत्कृष्ट पालिका ।