FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना।।। सूचना ।।।। सूचना।।।।

नमुना मतदान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा।

कर संकलन कार्यको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने सम्बन्धमा।

साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्र,/गैरसरकारी संघ-संस्थाको लागि आशयपत्र आव्हानको सूचना।

आ.व.२०७९/०८० को लागि ढुंगा,गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा बिक्री शुल्क उठाउने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने बढाबढ बोलपत्र आव्हानको सूचना।