FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धमा।

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना।

मची महाकाली वातावरण सरसफाई अभियान यात्रा अनुरोध।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।

आन्तरिक आय र विज्ञापन कर सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।